Abim Gizlice Ablam? Götünden Sikiyor G&a

Eyl 14, 2018 // By:analsex // No Comment

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

sex hikayeleri
Aç?klama
Abim Gizlice Ablam? Götünden Sikiyor Gördüm[/videoyu]

Selam Sex?tiraflari.Org arkada?lar. Anlataca??m hikayem benimle ilgili de?il ama yine de sizlerle payla?mak istiyorum. Abimle ve ablamla ya?anan bu hikayem sizin de çok ilginizi çekecek bundan eminim. Hemen size kendimi tan?tarak hikayeme ba?lamak istiyorum. Ben Cenk 23 ya??nda bir gencim. Hikayemin kahraman? abim 33 ablam ise 25 ya??nda. Sadece annem var ve birlikte ya??yoruz. Anlataca??m hikayem de bir hafta sonu annemin akraba ziyareti için evden ayr?lmas? ile ya?and?. O gün hava çok so?uk oldu?u için hiç birimiz d??ar?ya ç?kmam??t?k ve evde zaman geçiriyorduk. ablam ve abim içeride bir ?eyler yap?yor ben ise salonda tv izliyordum. Uzun bir süre tv kar??s?nda zaman geçirdim ve daha sonra can?m s?k?ld? ablamla abimin ne yapt???na bir bakmak istedim. ??te o an hayat?m?n ?okunu ya?ad?m. Abim ablam? domaltm?? götünden sikiyordu. Ben evdeyken bu nas?l bir cesaretti.

Neyse hemen odaya girdi?im andan itibaren size anlatmak istiyorum. Ben kap?ya yakla?t???mda içeriden gelen sesleri duydum. Ablam abime ben bakireyim abi diyordu. Neden böyle bir sohbetin içerisine girdiklerine çok ?a??rm??t?m. Abimin k?zl???n? bozmayaca??m merak etme demesi üzerine de içeride neler oldu?unu anlad?m. Abim süreli çok zevk alacaks?n götünden sikece?im diye bir ?eyler söylüyordu. Neyse hafif aral?k olan kap?dan içeride neler oldu?unu izlemeye ba?lad?m. Annem so?uk hava yüzünden çama??rlar? da içeriye sermi?ti. Çok net göremesem de içeride neler oldu?unu görebiliyordum. Yava?ça e?ilerek odaya girdim odada çama??rlar oldu?u için abimle ablam benim geldi?imin fark?na bile varmad?lar. Zaten zevkten beni görecek durumda da de?illerdi. Net olarak onlar? görebilmek için yanlar?na kadar yakla?t?m. O s?rada abimin kocaman yara??n? gördüm ve gözlerim fal ta?? gibi aç?ld?. Gerçekten de çok büyük yara?? vard?.

Manzara aynen ?öyleydi. Ablam abimin önünde diz çökmü? abim de yara??n? ablam?n a?z?na vermi? yalat?yordu. Ablam yalamakta çok tecrübesizdi daha önce bunu yapmad??? belki de ilk kez biriyle siki?ece?i aç?kça belli oluyordu. Ablam tiksiniyordu ama yalad?kça abimin yara??na al??maya ba?lad?. Neyse abim bir süre daha ablam?n a?z?n? sikmeye devam etti ve daha sonra da ablam? domaltarak göt deli?ini yalamaya ba?lad?. Ben de bu gördüklerim yüzünden zevke gelmi?tim ve yara??m yava? yava? kalkmaya ba?lam??t?. Abim ablam?n göt deli?ini yalarken ablam da zevke gelmi? abimin önünde inliyordu. Ablam?n kalçalar? benim de çok ho?uma gitmi?ti. Ama onlar?n siki?melerini bozsam m? yoksa izlemeye devam m? etsem bir türlü karar veremedim. Biraz sonra abim yan taraf?ndan bir krem ald? ve önce ablam?n göt deli?ini daha sonra da kendi yara??n? kremledi. Sonra da yara??n? ablam?n göt deli?ine dayarayarak yava? yava? sokmaya ba?lad?.

O s?rada ablam ac?dan a?lamaya ba?lam?? yapmamas? için abime yalvar?yordu. Ama bu durum abimin umrunda bile de?ildi. O sikini ablam?n göt deli?ine sokmakla me?guldü. Sanki ablam yalvard?kça abim daha da çok tahrik oluyor gibiydi. Ama ablam?n ac?s? giderek art?yor abim yara??n? kökledikçe ablam ç??l?k ç??l??a ba??r?yordu. En sonunda abim yara??n?n tamam?n? ablam?n göt deli?ine soktu. Sonra da ablam?n götünde git gel yapmaya ba?lad?. Art?k ablam?n ac? ç??l?klar? da zevk ç??l?klar?na dönmü?tü ki abim birden h?rlayarak ablam?n göt deli?ine bo?ald?. Onlar bo?al?rken ben de hemen geldi?im gibi odadan geri ç?kt?m. Benim arkamdan yakla??k 10 dakika sonra onlar da geldiler ve hiçbir ?ey olmam?? gibi yan?ma oturdular. Ama o an fark ettim ki ablam götünün üstüne zar zor oturuyordu. Daha sonra da bunu tekrarlad?lar m? bilmiyorum.

anahtar: abla karde? sex, abi karde? sex, k?z karde?ini siken genç, götten sikme pornolar?, götten sikmeler, göt, k?z karde?i ile sex, aile içi seks, aile içi ensest, ensest pornolar, ensest siki? sex, gizli çekim sex, sex hikayesi oku

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About analsex

Browse Archived Articles by analsex

Related

Sorry. There are no related articles at this time.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

maltepe escort ankara escort maraş escort kuşadası escort çanakkale escort muğla escort mersin escort muş escort nevşehir escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort tekirdağ escort diyarbakır escort edirne escort aydın escort afyon escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bursa escort bursa escort porno izle sakarya escort sakarya escort sakarya escort webmaster forum niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort adapazarı travesti porno maltepe escort escort izmir